OBS Juliana
Op deze pagina vindt u onze "Schoolgids 2016-2017".
Aan het begin van het schooljaar komt deze uit. Hierin kunt u alles lezen over de school: de organisatie, de leerlingenzorg, de vakgebieden, de ouders in de school e.d.

Door op de volgende link te klikken, kunt u de schoolgids openen:

Klik hier: Schoolgids 2017 - 2018
 

Passend onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen de verantwoordelijkheid elke aangemelde leerling een passend onderwijsarrangement aan te bieden. Meestal is dat mogelijk op een van de scholen van het schoolbestuur zelf. Soms zal de leerling moeten worden geplaatst op een meer gespecialiseerde school van een ander schoolbestuur binnen de regio.

Stichting Acis is aangesloten bij het het interzuilair Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04).

Meer informatie op www.swv2804.nl

Als u hieronder de link aanklikt, kunt u ons SchoolOndersteuningsProfiel (=SOP) lezen. Hierin staat beschreven welke zorg (basiszorg en gespecialiseerde zorg) wij kunnen bieden aan de leelingen.

Klik hier: schoolondersteuningsprofiel