OBS Juliana
Leden van de Ouderraad

Kim Sint-Nicolaas            Voorzitter
Jacqueline ten Haaf          Penningmeester
Ania Slooter
Kaska van der Wilt