OBS Juliana
Een greep uit wat we doen in groep 4-5-6

Tijdens de weektaak werken de kinderen zelfstandig aan opdrachten. Er wordt tijdens de weektaak geoefend met automatiseren (rekenen, spelling). Daarnaast is er ruimte voor extra oefening en verrijkingsstof. De kinderen krijgen iedere 4 weken nieuwe taken in de map, aangepast aan de leerbehoefte van het kind. Er wordt 3 à 4 keer per week gewerkt aan de weektaak.  Er wordt onderscheid gemaakt tussen verplichte taken en keuzetaken

Taal
We maken gebruik van de methode Taal in Beeld.
In groep 4 bestaat de methode bestaat uit 8 blokken van elk 8 lessen.
In groep 5 en 6 bestaat de methode uit 8 blokken van 12 lessen.
In groep 6 komt bij zinsontleden en woordbenoemen het volgende aan bod: persoonsvorm, gezegde en onderwerp, zelfstandig naamwoord, werkwoord en lidwoord.

Elke les heeft een vaste indeling:
  • Wat gaan we leren,
  • Verkenning
  • Uitleg
  • Opdrachten in het werkboek, soms alleen, soms met z'n tweeën.
  • Als afsluiting een reflectie op wat het kind geleerd heeft en hoe hij/zij het ervaren  heeft.
Aan bod komen afwisselend woordenschat, spreken en luisteren, schrijven en taalbeschouwing.
Elk blok wordt afgesloten met een toets.

Rekenen en wiskunde
We werken met de methode "De wereld in getallen".
De methode is verdeeld in 8 blokken van 4 of 5 weken. Iedere week bevat 4 lessen en een herhalingsles. De derde les van elke week is een zgn. projecttaak (meten, kaartlezen, tijd, etc.).  Iedere vijfde week wordt de stof getoetst met de toetsen van de methode.
De stof wordt verwerkt op de tablet.
Groep 4: o.a. optellen/aftrekken tot 100, tafels
Groep 5: o.a. optellen/aftrekken tot 1000, tafels, deelsommen
Groep 6: o.a. optellen/aftrekken met grote getallen, kommagetallen (geld), verhoudingen (breuken),

Zwemmen (groep 3, 4 en 5)
Maandagmiddag gaan de kinderen van groep 3, 4 en 5 's middags naar het zwembad.
De kinderen moeten zorgen voor badkleding en een handdoek.