OBS Juliana

Omdat we met combinatieklassen werken kunnen kinderen op veel manieren zelfstandig aan het werk zijn. We leren de kinderen zelfstandig te werken, taakbesef te krijgen en eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het werk. We werken in groep 1 en 2 met een themaboekje waarin de taakjes staan die de kinderen, de weken die het thema duurt, kunnen kiezen. Hebben zij de opdracht naar behoren gedaan, dan krijgen ze een sticker in het boekje, bij de opdracht. Naast de taakjes uit het boekje spelen de kinderen ook vrij. Ze kunnen dan kiezen op het keuzebord.

Groep 3 werkt met een dagtaak op het bord. Naast de dagtaak is er nog tijd om te spelen.