OBS Juliana

Schooltijden 2017 - 2018


Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
's morgens 08.25 -12.00 uur     's middags 13.10 -15.15 uur.

Op woensdag  van 08.25 - 12.30 uur (alle kinderen 's middags vrij!)

Groep 1-2 op maandag van 08.25 - 12.00 uur (groep 1-2 is maandagmiddag vrij)

Groep 1 t/m 4 op vrijdag van 08.25 - 12.00 uur (groep 1 t/m 4 zijn vrijdagmiddag vrij)

De pauzes voor groep 1 t/m 8  zijn van 10.15 - 10.30 uur.

Tussenschoolse opvang: Op alle dagen ( behalve de woensdag) is er voor uw kind de mogelijkheid om over te blijven.

Naschoolse opvang: Zowel met Kibeo als Tante Thea kunt u afspraken maken over de opvang van uw kind na schooltijd.